Biofilmreactor

Onze webshop is vernieuwd! Neem snel een kijkje in ons assortiment.

Micro-organismen zijn bijna overal te vinden. Micro-organismen zijn wijd verspreid, omdat ze specialisten zijn in bijvoorbeeld waterzuivering. Biofilms zijn zowel in diepzee, vulkanische kraters, Arctische gebieden alsook in de darmen van mensen en dieren te vinden. De Biofilm is voor hen bescherming en habitat. De micro-organismen leven georganiseerd in een biofilm, vergelijkbaar met mensen in een grote stad. In een biofilm leven verschillende soorten micro-organismen, want ook hier geld een natuurprincipe waarbij soortenrijkdom levenskwaliteit brengt. Dergelijke biofilmsystemen zijn al 3,5 miljard jaar op aarde aantoonbaar.

Voor waterzuivering is het noodzakelijk dat voor de verwijdering van in water niet oplosbare materialen (zoals draadalgen, voedselresten) en oplosbare materialen (zoals organisch koolstof, ammonium, nitriet, nitraat, fosfaat) doeltreffende systemen beschikbaar zijn.

Het verwijderen van opgeloste bestanddelen uit het water wordt bereikt door optimaal aangelegde microbiologie/biofilm in de biofilmreactor bereikt – zodat de toestand van het water geoptimaliseerd wordt – ter welzijn van de gebruiker en van de mogelijk aanwezige vissen.

BioFilm Reactor

BioFilm Reactor

Toepassingen voor de biofilmreactor:

– zwemvijvers, natuurlijke zwembaden
– koivijvers
– tuinvijvers
– industriële toepassingen (koeltorenwater, luchtwasser enz.)

Voordelen van de biofilmreactor:

  • Een directe actieve, speciaal voor uw (vijver) aangepaste Microbiologie / bioflim in een biofilmreactor.
  • De biofilmreactor vereist zeer weinig ruimte, maar heeft tegelijkertijd zeer grote werkingsruimte voor actieve biofilm. Aanvullingen op, en verbeteringen van bestaande systemen zijn geen probleem.
  • Verwijdering van verontreinigende stoffen/voedingsmiddelen uit het water door de biofilm. Daardoor bijvoorbeeld vermindering/preventie van algengroei.
  • Blijven voeden van koivissen, zelfs bij behandeling met medicijnen.
  • De biofilmreactor kan in de pompversie evenals in de zwaartekrachtversie gebruikt worden. Beide versies vereisen zeer weinig onderhoud.
  • Na koude winters is de biologie in de biofilmreactor snel weer actief. Zonder toevoeging van startbacteriën.
De afmetingen van een biofilmreactor voor de vijver zullen we samen met u vaststellen. Hierbij worden alle individualiteiten van de vijver (bijvoorbeeld: pH, geleidbaarheid, stikstof, bezettingsdichtheid, algen, licht, etc.) in aanmerking genomen. De biofilmreactor is geen kant-en-klaar product, maar wordt speciaal voor uw vijver door ons ontwikkeld en klaargemaakt.

Voor de bouw van de reeds aan de bijzondere vijvervoorwaarden aangepaste biofilm hebben we alleen 5-10 liter vijverwater nodig.

Wij ontwikkelen snel (4-7 dagen), zodat een actieve en robuuste biofilm op de dragers van de biofilmreactor komt. Geen onnodige wachttijden meer op de biologische processen.

Aansluitend wordt de biofilmreactor in de waterzuivering van uw vijver geïntegreerd. De biofilm heeft een onmiddellijke prestatie van +/- 75%, na ongeveer 3 weken wordt 100% bereikt.

Dr. rer. nat., Dipl.-Biol.
Jürgen Scheen

http://www.biofilmreaktor.com

Koi groeitest

Veel klanten die een biofilmreactor voor de biologische behandeling van hun vijver hebben geïnstalleerd, vertellen ons dat hun vissen gezonder zijn en ook sneller groeien.

Om deze individuele ervaringen te onderzoeken, hebben we een testexperiment ontworpen en uitgevoerd. We hebben in deze test 240 eenjarige koi-vissen, van vier verschillende Japanse kweekimporten in gelijke aantallen in twee bassins uitgezet. De conventionele filtering en

filters, bestaande uit Vortex, Japanse filtermatten, sijpelfilters en luchtfilters – zijn in beide bassins gebruikt. De gebruikte voeding hoeveelheid en aard waren hetzelfde. In één van de bassins was een

biofilmreactor als extra biologische filter met voldoende capaciteit toegevoegd. Het experiment is, vanaf december 2013 ongeveer zes maanden lang, bij Nederkoi uitgevoerd. De gemiddelde grootte van de 240 koi-vissen aan het begin van het experiment was ongeveer 23 cm.

Resultaten: In het bassin met de biofilmreactor overleefde één koi de testperiode niet. In het normaal uitgerust bassin hebben vier koi-vissen de zes maanden lange testperiode niet overleefd.

De gemiddelde grootte van de koi-vissen in het bassin zonder biofilmreactor was 26 cm. De gemiddelde lengte van de koi in het bassin met biofilmreactor was 37 cm. De groei in dit bassin was dan ook meer als 40% groter dan de groei in het conventionele bassin. De koi-vissen uit het bassin met biofilmreactor verkochten in mei 2014 natuurlijk veel beter – meer dan de helft van de koi was verkocht – als de andere vissen daar hun levendigheid en kleur veel indrukwekkender waren. Van de koi-vissen uit het bassin zonder biofilmreactor is minder dan 10% verkocht.

Als voorbeeld een foto van twee Hariwake-koivissen, die bekend staan om hun trage groei. De linker Hariwake komt uit het bassin zonder biofilmreactor, de rechte Hariwake komt uit het bassin met een

biofilmreactor. Het significant verschil in de grootte van de koi is duidelijk zichtbaar.

Zoals kan worden opgemaakt uit het experiment, de beelden, representaties en data, beïnvloedt de biofilmreactor als biologische filter zeer positief het welzijn en daardoor de groei van de koi-vissen op natuurlijk-biologisch niveau.

Foto 1: Het bassin met de biofilmreactor – achterin, te herkennen als de groene buis.

Foto 2: Twee Hariwak-vissen uit verschillende bassins; recht uit het bassin met biofilmreactor, links uit het bassin zonder biofilmreactor. In de volgende foto is bij de Hariwake-vissen een Sanke uit het bassin zonder biofilmreactor toegevoegd. Ook hier is duidelijk het verschil in omvang tussen de verschillende vissen te zien.

Foto 3: linksboven een Hariwake-koivis uit het bassin met biofilmreactor; rechtsboven een Hariwake-koivis en daaronder een Sanke-koivis uit het bassin zonder biofilmreactor.

Wij brengen met de biofilmreactor het biologische systeem in de vijverwater in een gezonde balans. Dit komt de bewoners van de vijver ten goede. Wilt u ook betere resultaten met uw koi-vissen, neem dan gerust contact met ons op.

Wilt u meer informatie over onze biofilmreactor neem dan contact met ons op, of kom even langs bij onze winkel.

Bekijk hieronder diverse afbeelding van door ons aangelegde biofilmreactor systemen.